ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

H3CBN: Nový kanabinoid, který může znamenat průlom v léčbě chronické bolesti a zánětu!

 

Přestože je nově objevený kanabinoid H3CBN stále ve fázi výzkumu, jeho značný léčebný potenciál přitáhl pozornost vědecké komunity hned od začátku. V čem je jeho jedinečnost? Podle dostupných zdrojů má H3CBN schopnost specificky zacílit na konkrétní buněčné receptory, které hrají zásadní roli při zvládání bolesti a tvorbě zánětu. Jen si představ ten léčebný potenciál! Chceš se o této konopné novince, která má podle všeho podobné účinky jako THC, dozvědět víc? Dej si nohy nahoru a pokračuj ve čtení. Máme pro tebe totiž pár zajímavostí, které si budeš chtít přečíst.Svět lékařství, který většinou stojí v čele inovací a výzkumů, neustále hledá nová řešení pro boj s mnoha poruchami a nemocemi. Nedávno se jako slibná možnost boje proti chronické bolesti a zánětu objevila nově objevená molekula H3CBN. Proto ji v tomto článku vezmeme „pod mikroskop“ a podrobně se podíváme na její unikátní vlastnostmi a terapeutický potenciál. 

 

Nejprve si ale dáme krátce pár věcí do souvislostí – jako například, v čem se liší syntetické molekuly od těch, které se nachází přirozeně v konopí. 

 

Rozdíl mezi syntetickými a přirozenými kanabinoidy

 

Pokud mluvíme o konopí, jedná se o směs několika molekul v rámci jedné rostliny. Patří mezi ně HHC, CBD, THC, THCP a mnoho dalších přirozeně se vyskytujících molekul – i když některé z nich jsou v rostlině obsažené pouze ve stopovém množství. 

 

Syntetické molekuly se naopak získávají laboratorně z jiných molekul přirozeně přítomných v rostlině konopí. Patří tedy i přes syntetickou povahu do skupiny molekul konopí neboli kanabinoidů. 

 

Syntetické kanabinoidy jsou syntetické nebo uměle vyrobené chemické látky, které napodobují účinky konopí, ale jsou méně známé a méně předvídatelné než přírodní kanabinoidy. Syntetické kanabinoidy působí na kanabinoidní receptory v našem mozku s mnohem větší silou než například THC v konopí. Díky tomu jsou silnější a mohou vyvolat silnější účinky na náš psychický a fyzický stav

 

Vědci se však nezastavují pouze u objevu nebo syntézy již známých molekul. Pokračují ve výzkumu, což umožňuje objevovat a syntetizovat stále nové a nové kanabinoidy. Jedním z nich je právě i nejnovější objev, H3CBN. Protože je H3CBN novou molekulou, je o ní stále velmi málo dostupných zdrojů, takže berte následující informace trochu s rezervou – nikdo z nás neví, co přinese budoucnost. K potvrzení plného terapeutického potenciálu H3CBN a umožnění jeho případného využití v lékařské praxi je zapotřebí dalšího výzkumu.

Co je H3CBN a jaký má vliv na bolest, zánět a spánek?

 

H3CBN je molekula syntetizovaná odborníky na organickou chemii. Jedná se tedy o syntetický kanabinoid, jehož jedinečnost spočívá převážně ve schopnosti specificky cílit na určité buněčné receptory v těle, které hrají klíčovou roli při zvládání chronické bolesti a redukci zánětu. 

 

 • Protizánětlivé působení H3BN: V předběžných studiích prokázal kanabinoid H3CBN schopnost snižovat řadu látek, které regulují průběh zánětlivé reakce, jako jsou například prozánětlivé cytokiny. Ukazuje se, že tato vlastnost by mohla pomoci snížit zánět u různých patologických stavů. 

 • Analgetické působení H3CBN: Na úvod je dobré vědět, že H3CBN má podle nejnovějších výzkumů silnější analgetické vlastnosti než CBD. Kanabinoid působí na buněčné receptory, které ovlivňují vnímání bolesti, což by mohlo pomoci snížit bolest pociťovanou pacienty trpícími chronickou bolestí. Díky těmto vlastnostem by se H3CBN mohl stát hlavním kandidátem na léčbu nejrůznějších onemocnění spojených s chronickou bolestí a zánětem. K úplnému posouzení terapeutického potenciálu H3CBN jsou však zapotřebí další studie.

 

H3CBN však nepůsobí pouze proti chronické bolesti a zánětu v těle. Jeho pozitivní vliv ucítíte i v případě, že trpíte nespavostí nebo jinou poruchou spánku.

Jak molekula H3CBN funguje?

 

Každá molekula konopí působí při užití velmi specifickým způsobem. Podobně jako u jiných kanabinoidů, H3CBN působí především tak, že se zaměřuje na určité buněčné receptory v těle – zvláště těch, které se podílejí na regulaci bolesti a zánětu. Konkrétně se jedná o receptory CB1 a CB2. Jakmile se H3CBN na tyto receptory naváže, začne to pravé kouzlo a náš organismus začne v odpověď reagovat. Například větším zklidněním, regulací bolesti nebo zánětlivé reakce…

 

 • Receptory CB1: Jsou ve velké míře přítomné v centrálním nervovém systému a hrají důležitou roli v regulaci bolesti a zánětlivé reakce. Kanabinoid H3CBN se podle výzkumů dokáže na tyto receptory vázat a v reakci na to působit analgeticky i protizánětlivě.  

 • Receptory CB2: Se nacházejí především v imunitním systému, krom toho jsou ale stejně jako je tomu u CB1, spojeny s regulací zánětu a bolesti. Interakce mezi H3CBN a těmito receptory posiluje jeho terapeutický účinek. Díky specifickému zacílení na tyto receptory může H3CBN selektivně a účinně působit na mechanismy zodpovědné za chronickou bolest a zánět a zároveň minimalizovat nežádoucí vedlejší účinky, které jsou často spojeny s konvenční léčbou.

 

Kam směřuje vývoj H3CBN jako léčebného prostředku

 

O H3CBN již existuje mnoho povzbudivých výsledků. Vývoj H3CBN jako léčebného prostředku je však stále v plenkách. K zavedení léčby díky H3CBN bude zapotřebí zejména dlouhý výzkum a více času. Existuje proto mnoho výzev, které se musí ještě překonat:

 

 • Preklinické studie: Je zapotřebí dalšího výzkumu k posouzení bezpečnosti a účinnosti H3CBN prováděné na zvířecích modelech. 

 • Klinické studie: Pokud budou preklinické studie pozitivní, bude nutné provést klinické studie na lidech, aby se potvrdila účinnost a bezpečnost H3CBN při léčbě různých onemocnění. 

 • Optimalizace lékové formy: Významná práce bude rovněž nutná k vývoji a optimalizace vhodné farmaceutické formy, která umožní poskytovat H3CBN bezpečným způsobem.

 

Jaký potenciál přináší H3CBN do budoucna

 

Výzkum H3CBN a jeho potenciálu pro léčbu chronické bolesti a zánětu vyvolává zajímavé otázky pro budoucnost medicíny. Níže najdeš některé směry, kterými by se tento výzkum mohl ubírat, aby prohloubil naše porozumění a využití této molekuly.

 

 • Potenciální využití H3CBN u jiných stavů: Kromě chronické bolesti a zánětu by bylo zajímavé prozkoumat, zda lze H3CBN použít k léčbě dalších stavů. Receptory CB1 a CB2, na které H3CBN cílí, se podílejí na řadě biologických procesů. H3CBN by proto mohl být užitečný i při léčbě neurologických poruch, autoimunitních onemocnění nebo dokonce některých typů rakoviny.

 

 • Kombinace H3CBN s jinými léčivy: Pro zvýšení účinnosti léčby by se H3CBN mohl používat v kombinaci s jinými léčivy. To by mohlo snížit potřebné dávky jednotlivých léků, a tím snížit riziko nežádoucích účinků.

 

 • Optimalizace způsobu podávání H3CBN: V závislosti na povaze léčeného stavu mohou být účinnější různé způsoby podání. Například u kožních onemocnění může být upřednostňována lokální formulace. U hlouběji zakořeněných poruch může být nutné perorální nebo injekční podání.

 

 • Studium dlouhodobých účinků H3CBN: Přestože předběžné studie ukazují, že H3CBN je slibný pro léčbu chronické bolesti a zánětu, dlouhodobé účinky této molekuly zůstávají neznámé. K posouzení možných vedlejších účinků a dlouhodobé bezpečnosti H3CBN bude zapotřebí dalších studií po delší dobu.


Závěrem lze říci, že H3CBN je opravdu slibná molekula, která nabízí nové možnosti léčby chronické bolesti a zánětu. Díky svému cílenému působení na receptory CB1 a CB2 by tato molekula mohla představovat cennou alternativu ke v současnosti dostupné léčbě.

Zdroje:

 

[1] CBD.fr, Julien Cordobes (2023) C’est quoi le H3CBN ? Tout savoir sur cette molécule miracle

https://www.cbd.fr/blog/cest-quoi-le-h3cbn-tout-savoir-sur-cette-nouvelle-molecule/

 

 

[2] Kromood (2023) H3CBN, new cannabis molecule: All you need to know about H3CBN
https://kromood.com/en/blogs/infos/h3cbn-nouvelle-molecule-de-cannabis-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-h3cbn

 

 

[3] Alcohol and Drug Foundation. Are synthetic cannabinoids more harmful than grown cannabis?
https://adf.org.au/talking-about-drugs/synthetic-cannabinoids/synthetic-cannabinoids-harm/

Používáme ověření věku Adulto