Doprava zdarma od 2999 Kč

Breaking news! Německo v příštích týdnech předloží návrh zákona o legalizaci marihuany

Podle ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha, který oznámil, že návrh zákona o legalizaci konopí bude předložen v nadcházejících týdnech, se německý plán na legalizaci konopí setkal s pozitivním ohlasem Evropské unie (EU). Německo tedy krok za krokem pokračuje ve svém plánu legalizovat konopí pro rekreační užívání a usiluje o to, aby se stalo první evropskou zemí, která bude prodej konopných produktů regulovat. Pokud Německo úspěšně překoná mezinárodní a evropské právní překážky a přistoupí k legalizaci rekreačního konopí, očekává se, že návrh zákona v plné míře vstoupí v platnost v roce 2024.

 

Podle dostupných zdrojů Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach uvedl, že revidovaný návrh legalizace bude předložen zákonodárnému orgánu v několika příštích týdnech. Německý spolkový kabinet schválil původní rámec legalizačního opatření koncem loňského roku, ale vláda chtěla získat podpis EU, aby se ujistila, že je legislativa v souladu s předpisy EU a tedy že přijetím reformy neporuší své mezinárodní závazky.  

 


 

Základem návrhu, který má zatím podobu 12stránkového rámce a nikoliv skutečného zákona, je, že dospělí starší 18 let by si mohli koupit a držet 20-30 gramů marihuany v obchodech s federální licencí a případně v lékárnách. Mohli by také pěstovat až tři rostliny pro vlastní potřebu. Více informací o plánované právní úpravě legalizace uvádíme v bodech níže.

 
Německo v současné době tedy čeká na schválení ze strany Evropské komise a Lauterbach vysvětlil, že v původním vládním plánu budou provedeny některé změny, aby byl v souladu s evropskými předpisy. Neupřesnil však, o jaké změny by se mělo jednat. Uvedl pouze, že revize zohlední, co by mělo či nemělo být oznámeno.

 

Koaliční vláda (složená ze sociálních demokratů, strany zelených a liberálů) se bude snažit „vyhovět evropské legislativě a zároveň zachovat své vlastní cíle“, uvedl ministr zdravotnictví. Podle EuropaPress budou hlavními cíli federální vlády snaha co nejlépe chránit zdraví spotřebitelů, zajistit ochranu dětí a mládeže a také snížit kriminalitu spojenou s drogami a omezit černý trh. 

 

 

Jaké jsou právní postihy za porušení předpisů EU? 

 

Problematikou konopí se na úrovni Evropské unie (EU) zabývá Schengenská úmluva z roku 1985 a rámcové rozhodnutí EU 2004/757/SVV, které členským státům ukládá bojovat proti nedovolenému obchodu s drogami. Současná německá protidrogová politika se řídí zákonem o omamných látkách (BtMG), ale pro regulaci konopí může být nutné tento rámec změnit. 

 

Pokud některá členská země poruší předpisy EU, může komise EU zahájit formální postup a požadovat nápravná opatření. Nedodržení může vést k finančním sankcím a nakonec může být záležitost předána Evropskému soudnímu dvoru prostřednictvím soudního řízení. 

 

Plán Německa legalizovat konopí by navíc nebyl slučitelný s mezinárodními smlouvami, včetně Jednotné úmluvy z roku 1961, jejíž smluvní stranou jsou právě země jako Německo a USA. Což dala najevo i Organizace spojených národů (OSN), která na základě této smlouvy tvrdí, že členské země nemohou jít dále než k léčebnému konopí nebo prosté dekriminalizaci.

 

Mezinárodní rada OSN pro kontrolu narkotik (INCB) nedávno vydala výroční zprávu, která toto stanovisko posunula ještě dále, když naznačila, že federální vláda USA porušuje smlouvu tím, že odmítá prosazovat prohibici na úrovni jednotlivých států, a uvedla, že federalistický systém předepsaný ústavou neomlouvá zemi z jejích smluvních závazků. 

 

Německá koaliční vláda se proto snaží vyhovět evropské legislativě a zároveň zachovat své vlastní cíle, včetně snížení kriminality a co nejbezpečnějšího užívání konopí prostřednictvím ochrany mládeže.

 

avery-meeker-DW7HeAd8o1g-unsplash (1)

Dospělí nad 18 let by si v Německu mohli v budoucnu legálně koupit a držet 20 – 30 gramů marihuany.

 

Nejdůležitější body v plánované úpravě návrhu zákona o legalizaci konopí v Německu

 

V Německu by vládní návrh, který bude brzy revidován – jak už jsme nastínili výše, v současné době má podobu 12stránkového rámce, nikoliv skutečné legislativy – umožnil následující: 

 


 

 • Dospělým starším 18 let nakupovat a držet 20 – 30 gramů marihuany v obchodech s federální licencí a případně v lékárnách.
   
 • Mohli by také pěstovat až tři rostliny pro vlastní spotřebu, přičemž by platila pravidla pro jejich uchovávání, aby se zabránilo přístupu mládeže.

 • Všechna probíhající trestní řízení související s trestnými činy, které by byly na základě reformy legalizovány, by byla po zavedení reformy pozastavena a ukončena.
   
 • Marihuana by podléhala dani z prodeje v zemi a plán počítá s dodatečnou „zvláštní spotřební daní“. Její výši však neupřesňuje, místo toho je uvedeno, že by měla být stanovena ve výši, která by byla konkurenceschopná s nelegálním trhem.

 • V budoucnu by již konopí a tetrahydrokanabinol ( THC ) nebyly právně klasifikovány jako narkotika.

 • Výroba, dodávky a distribuce by byly povoleny v licencovaném a vládou kontrolovaném rámci.
 • Distribuce by mohla probíhat s věkovou kontrolou v licencovaných specializovaných prodejnách a v případě potřeby v lékárnách.

 • Kromě toho bude zakázána reklama na tyto produkty a prodejny budou muset být umístěny daleko od škol a zařízení pro mládež.

 • Specifikace by byly nastaveny tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita a čistota.

 • Minimální věková hranice pro prodej a nákup by byla 18 let (případně s horní hranicí obsahu THC od 21 let).

 • Dále by se začala rozvíjet vzdělávací a preventivní práce související s konopím, jakož i nabídky poradenství a léčby specifické pro cílové skupiny

 


  

Tento rámec je výsledkem několikaměsíčního přezkoumávání a vyjednávání v rámci administrativy a koaliční vlády. První krok k legalizaci učinili němečtí představitelé loni v létě, kdy zahájili sérii slyšení, která měla pomoci připravit legislativu k ukončení prohibice v zemi.

 

Skupina německých zákonodárců a také komisař pro narkotika Burkhard Blienert navštívili v loňském roce Kalifornii a prohlédli si konopné podniky, aby informovali o přístupu své země k legalizaci.

 

legální farmy obchodující s konopím

Specifikace pro legální prodej by byly nastaveny tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita a čistota marihuany.

 

Kalifornští představitelé a zainteresované strany německým návštěvníkům sdělili, že jednou z nejvýznamnějších hrozeb pro veřejné zdraví, pokud jde o konopí, je ponechání neregulovaného trhu v nelegálním prostoru, kde se výrobky netestují a kde se neuplatňují věková omezení pro prodej. 

 

Návštěva se uskutečnila zhruba dva měsíce poté, co vrcholní představitelé Německa, Lucemburska, Malty a Nizozemska uspořádali první setkání svého druhu, na kterém diskutovali o plánech a problémech spojených s legalizací rekreační marihuany. Představitelé koaliční vlády v roce 2021 uvedli, že dosáhli dohody o ukončení prohibice konopí a přijetí předpisů pro legální odvětví, a v loňském roce poprvé předestřeli některé podrobnosti tohoto plánu. 

 

Nový mezinárodní průzkum, který byl zveřejněn v dubnu, zjistil většinovou podporu legalizace v několika klíčových evropských zemích včetně Německa.

 

Pokud Německo úspěšně překoná mezinárodní a evropské právní překážky a přistoupí k legalizaci rekreačního konopí, očekává se, že v plné míře vstoupí v platnost v roce 2024.

Používáme ověření věku Adulto