ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

Na co se připravit, až vyjde nový regulační zákon o návykových látkách?

Pokud čteš pravidelně náš blog, už jistě víš, že vláda České republiky schválila na začátku roku novelu zákona o návykových látkách. Oficiálně vstoupil zákaz HHC v platnost 6. března. Výsledkem bylo přidání látek Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a Tetrahydrokanabinol (THCP) na seznam návykových látek a jejich dočasný zákaz, který by měl platit do začátku příštího roku. Do té doby chce kabinet prosadit zákon, který by měl prodej těchto psychotropních látek regulovat. A právě tento nový zákon nás dneska zajímá nejvíc. Víš, co se s připravovaným zákonem o psychomodulačních látkách změní a na co se případně připravit? Čti dál a uvidíš.

 

Jak už píšeme výše, zákaz HHC, HHC-O a THC-P vešel v platnost oficiálně v březnu (o tom, co to znamenalo pro nás, jsme ti psali v tomto článku. Více o průběhu si nicméně můžeš přečíst třeba i tady). V praxi to znamená, že je nyní trestný nejen prodej, ale i držení těchto látek. Podnikatelé a spotřebitelé by se proto měli těchto látek a výrobků, které je obsahují, zbavit a zlikvidovat je, jinak se mohou vystavit přestupkové a trestní odpovědnosti.

 

Uchovávání malého množství bude přestupek a u většího množství (10 gramů) to už bude považováno za trestný čin. Nakládání s těmito látkami bude možné pouze na základě speciálního povolení a pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým či např. veterinárním účelům. 

 

Pokud se nic nezmění, zákaz by měl skončit 1. ledna 2025

 


Do té doby by už měla platit připravovaná novela zákona, se kterou my v CaliFarms osobně souhlasíme všemi deseti a rozhodně doufáme, že projde. Tento zákon by měl upravovat nakládání s tzv. psychomodulačními látkami, mezi které by mělo být pravděpodobně zařazeno i HHC. Důvod nového zákona je víceméně prostý – aby nedošlo k absolutní prohibici (která nikdy nefungovala), ale bylo možné místo toho trh smysluplně regulovat. 


 

V této chvíli prošel návrh zákona druhým čtením. Včera (17. dubna) byly podané pozměňovací návrhy, přičemž další projednávání by mělo být možné od 25. dubna. O tom, jak se situace vyvíjí, tě budeme informovat, ale pokud chceš vše sledovat „v přímém přenosu“, můžeš sem tam mrknout i na oficiální stránky poslanecké sněmovny. Je to docela zajímavé čtení.

 

Nicméně, víme, že tebe určitě momentálně více zajímá, co by měl nový zákon o psychomodulačních látkách znamenat v praxi, nemáme pravdu? 

 

Pojďme se tedy novele zákona mrknout na trichomy.

 

Jak by měl vypadat zákon o psychomodulačních látkách?

 

Jak už tedy víš, v současné době je zákon „v procesu“ a přibližuje se čím dál více k cíli. Jak by to tedy mohlo vypadat v praxi? Celé znění připravovaného zákona si můžeš projít v tomto dokumentu. My ti níže vypíchneme to, co je podle nás důležité zmínit.

Psychomodulační látky mají být dle současného znění zákona (který se může ještě měnit) uváděny na trh zejména za těchto podmínek:

 

 • Výrobce musí zajistit, aby byla jednotková balení označena mj. i údajem „psychomodulační látka“.
 • Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti psychomodulačních látek.
 • Bude omezeno množství psychomodulační látky v balení a koncentrace dalších účinných látek.
 • Nesmí obsahovat cizorodé chemické či mikrobiologické látky (požadavky na limity).
 • Produkty musí být označeny tak, aby spotřebitel obdržel všechny důležité informace včetně dávkování či zdravotních a bezpečnostních upozornění.
 • Prodej by měl být povolen pouze ve specializovaných prodejnách určených k prodeji těchto látek a souvisejících výrobků.
 • Má být zakázán prodej mladistvým.
 • Zakázaný má být i prodej skrze prodejní automaty.
 • V případě prodeje „na dálku“ (online) bude prodejce povinen ověřit věk kupujícího (podobně jako u alkoholu a tabáku).
 • Prodej látek do jiných zemí (mimo hranice Česka) v rámci prodeje „na dálku“ (skrze online e-shopy) má být zakázán.
 • Vývoz by mělo být možné uskutečnit pouze v rámci speciálního povolení (dovozní povolení, nebo potvrzení příslušného státního orgánu státu).
 • Zakazuje se nakládat s psychomodulačními látkami bez zápisu do Rejstříku (podle § 33c odst. 1 věta poslední) a zasílat psychomodulační látky poštou jako obyčejné zásilky nebo prostřednictvím poštovních schránek.
 • Počítá se také se zavedením spotřební daně z těchto látek, která bude příjmem státního rozpočtu.
 • Zakazuje se reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace psychomodulačních látek.

Právní postihy za porušení zákona

Co se týče přestupků a případných finančních postihů u fyzických osob:

V případě pěstování nad 100 m2

 • Pokud by měla fyzická osoba pěstírnu větší (mák setý či technické konopí) než 100 m2 a nesplní ohlašovací povinnost, může za přestupek dostat pokutu do 100 000 Kč. Pokud uvede nesprávné nebo neúplné údaje, pokuta se může vyšplhat do výše 200 000 Kč.

V případě uchovávání a prodeje menšího množství

 • Pokud by fyzická osoba neoprávněně přechovávala návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu, nebo by poskytla psychomodulační nebo nové psychoaktivní látky osobě mladší 18 let, může dostat pokutu do výše 15 000 Kč. 

V případě uchovávání a prodeje většího množství

 • Kdo neoprávněně ve větším rozsahu prodává, nabízí k prodeji nebo jinak podniká s psychomodulačními látkami nebo novými psychoaktivními látkami, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Ve výjimečných případech (pokud by např. došlo k prodeji ve značném rozsahu osobě mladší 15 let) by odnětí svobody mohlo být až 8 let. 

Za neoprávněný předpis

 • Pokud fyzická osoba neoprávněně předepíše léčivý přípravek, za přestupek lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

 

Jak už jsme ale psali výše, zákon o psychomodulačních látkách se stále schvaluje v rámci legislativního procesu a je možné, že ještě dojde k některým změnám. Nic tedy není 100% a budeme se muset ještě nechat překvapit, jak to bude v reálu vypadat. 

 

Už teď si ale můžeme udělat dost slušný obrázek.

 

Používáme ověření věku Adulto