ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

Sněmovna schválila zákon o psychomodulačních látkách jako jsou Kratom a Konopí !

3.5.2024 - Dnešní schválení revolučního zákona v Poslanecké sněmovně otevírá novou kapitolu v regulaci návykových látek v rámci Evropské unie. Tento zákon přináší řadu opatření, která mají za cíl omezit neregulovaný obchod a zneužívání psychomodulačních látek, přičemž zároveň umožňuje dospělým osobám bezpečné a zodpovědné užívání určitých druhů, jako jsou kratom nebo konopné produkty.

 

Shrnutí legislativních změn v oblasti psychomodulačních látek

Nová legislativa o regulaci návykových látek

Nová legislativa klade důraz na přesné definování kritérií pro manipulaci s těmito látkami, včetně výzkumu, výroby, importu, distribuce a komerční distribuce. Rozšiřuje také pravomoci jednotlivých úřadů a zpřísňuje podmínky pro prodej přes internet.

 

Podpora a implementace nové legislativy

Iniciativa pro nový zákon vzešla z konsenzu většiny parlamentních stran a je považována za průkopnický krok. Zástupci Pirátské strany se zavázali podporovat rychlý průběh notifikačního procesu u Evropské komise, aby zákon mohl vstoupit v platnost již od 1. ledna 2025.

 

Důraz na ochranu mladých a zodpovědný prodej

Paralelně schválená legislativa klade velký důraz na ochranu mladých a nezletilých osob a koresponduje s dlouhodobými záměry zodpovědného prodeje a konzumace produktů s nízkým obsahem THC a kratomu. Nově přijatá legislativa také specifikuje diferenciaci psychoaktivních látek na základě jejich potenciálního rizika, což má zásadní význam pro prodejce a distributora těchto látek.

 

Výzvy a příležitosti pro prodejce

Pro prodejce představuje nová regulace jak výzvy, tak nové možnosti. Specifické požadavky na prodejce a zákaz reklamy na tyto látky jsou vnímány jako pozitivní krok k posílení veřejné důvěry a zdůraznění zodpovědnosti a etického přístupu k podnikání. Prodejci jsou připraveni přizpůsobit se novým požadavkům a nadále vést trh skrze inovace a vynikající kvalitu svých produktů.

 

Jsme odhodláni přizpůsobit se novým požadavkům a nadále vést trh prostřednictvím inovací a vynikající kvality našich produktů.

Schválení nových zákonů je klíčovým momentem pro celý sektor a signalizuje vstřícný přístup legislativy k potřebám moderního trhu s psychomodulačními látkami. Tím se otevírá prostor pro další rozvoj tohoto sektoru a zajišťuje se lepší regulace, která chrání veřejné zdraví a zároveň respektuje práva dospělých uživatelů.

Používáme ověření věku Adulto