ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

A je to tady! Diskuze o legalizaci rekreační marihuany v česku začaly

legalizace konopí

Věc, kterou možná mnozí z nás tak trochu očekávali. V České republice se začalo diskutovat o tom, že by se i u nás v koordinaci s Německem legalizovala rekreační marihuana. O diskuzích a změnách, které teď probíhají v Německu, jsme psali dříve ve článku TADY. Teď se ale začalo diskutovat o tom, že by Česká republika následovala vzor našich východních sousedů. Dobré nebo špatné rozhodnutí? To je asi na každém, aby si to posoudil sám. Pojďme se teď ale společně podívat na zásadní fakta.

Návrh zákona se schvaluje

 

 

Jamile se toto téma začalo v Německu řešit, celou Evropou se začaly šířit různé názory. Jedni s legalizací rekrečního užívání marihuany souhlasí, jiný jí zavrhují. Jak jsme si nastínili v předchozím článku, legalizace by měla jasná pravidla, opatření a omezení - a právě proto Česká republika zvažuje následovat kroky Německa a tak trochu od něj “opisovat”. Pokud by totiž legalizace probíhala přibližně souběžně, bylo by možné sladit všechna opatření, informace, postupy a regulaci celé této záležitosti. A to by mělo jasné výhody. Legalizace a všechna s ní související opatření by pak měla vejít v platnost v roce 2024.

Ruku v ruce s Německem

Legalizaci v tuto chvíli řeší hlavně vláda - koalice aktuálně připravuje návrh legalizačního zákona, který by měl obsahovat i všechny informace o tom, jak by vše bylo kontrolováno a regulováno. Návrh by měl být předložen v roce 2023, a pokud by byl následně schválen, vešel by v platnost již v lednu 2024. Vypracováním návrhu zákona byl vládou pověřen také protidrogový zmocněnec Jindřich Vobořil. Ten oznámil, že je ve spojení s německou vládou a snaží se s  veškeré návrhy konzultovat a koordinovat.

Jak přísné je Česko v porovnání se zbytkem EU?

Co se týče legislativy ohledně konopí, řadí se Česko v Evropě mezi nejvíce benevolentní země. Ačkoli rekreační užívání marihuany je i u nás stále nelegální, máme od roku 2010 povolené držení konopí pro osobní potřebu a v roce 2013 bylo legalizováno léčebné konopí.

Kromě toho je také Česko jednou z mála zemí, kde je povoleno pěstování konopí s obsahem THC do 1% pro průmyslové účely. V ostatních členských zemích EU je povolený limit THC kolem 0,2 %. 

Je legalizace správnou cestou?

Podle výzkumu, který provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, v České republice vyzkoušelo marihuanu přibližně 30 % dospělých a 8-9 % ji používá pravidelně. I přesto, že je marihuana stále zakázána, nelegální trh s touto rostlinkou přímo vzkvétá - a co hůř, chybí navíc jakýkoli dohled nad kvalitou a distribucí této omamné látky, mnohem hůře se také kontroluje aby se marihuana nedostávala do rukou lidem mladším 18 let.

Jaké by měla legalizace výhody?

Někteří odborníci popisují, jak významné by mohla legalizace mít výhody. Mimo jiné by přinesla vysoké příjmy ze zdanění konopí - Česká pirátská strana odhaduje výši těchto potenciálních příjmů na 19 miliard korun. “Piráti”, nejmenší strana z členů vládnoucí koalice, jsou nejvýraznějším zastáncem legalizace konopí.

Jak by legalizace vypadala?

Vobořil popsal, že by se konopí prodávalo ve vybraných lékárnách na základě licence a případně by mohly vznikat i licencované prodejny specializované na toto zboží. O povolení či zákazu prodejen s konopí by si navíc každá obec rozhodovala sama. 

Zatím stále není úplně jasné, jak by přesně probíhala koordinace mezi opatřeními v Německu a v Česku. Jedna ze zvažovaných variant ale je, že by se v Česku zavedl model konopného sociálního klubu pro české spotřebitele, podobně jako to nyní funguje například ve Španělsku.

Vobořil také zmínil možnost navázání obchodního partnerství s Německem za účelem vzájemného zásobování. Berlín se ale naopak chystá v rámci legalizace konopí naprosto vyloučit dovoz z jiných zemí. 

Klasický joint - ano nebo ne?

 

shelby-ireland-GHVBpTkSqfs-unsplash

Vobořil také zmínil, že by v rámci legalizace chtěl zajistit, aby se co nejvíce předcházelo konzumaci marihuany klasickým kouřením - to je totiž ze všech způsobů nejvíce škodlivé. Je tedy možné, že by součástí legalizace byla i kampaň, která by se snažila spotřebitele navnadit na konzumaci marihuany například pomocí vaporizérů a dalších méně škodlivých metod.

Lavina, která začala v Německu

Bylo celkem předvídatelné, že oznámení Německa ohledně legalizace marihuany strhne v Evropě lavinu debat. A to se také stalo - významné dopady tohoto německého rozhodnutí jsou citelné po celé Evropě již teď. I Českou republiku tyto události dost zásadně “popostrčily” k tomu, aby začala v dané věci dělat skutečné kroky a posunula se blíže na cestě k regulaci legálního trhu s marihuanou.


A co ty, jsi pro nebo proti legalizaci marihuany? Řekni nám, co si myslíš!

Volně převzato z forbes.com.

Používáme ověření věku Adulto