ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

„HHC daleko předčí farmaceutické léky – pomáhá s třasem i zánětlivostí.“ Mezinárodní diskuze o HHC přinesla unikátní informace

Mezinárodní fórum o HHC

Před pár dny proběhl unikátní živý stream mezinárodní diskuze o látce, která momentálně hýbe celým konopným světem: HHC! Probíraly se zde rizika a účinky, názory lékařů z ČR i ze zahraničí, možnosti a meze nového návrhu regulace HHC – především jak ochránit děti a mladistvé. V rámci diskuze se účastníci věnovali i pohledu z hlediska ekonomiky a sdíleli také přímé zkušenosti uživatelů. Byla to natolik zajímavá diskuze, že jsme se rozhodli ji pro tebe přepsat do článku a vypíchnout ty nejdůležitější body. Je to obsáhlé, ale věř, že některé věci prostě stojí za to přečíst si hezky uceleně. 

 

Diskuzi vedl 

 

Viktor Mravčík: Lékař, epidemiolog, ředitel výzkumu Think Tanku racionální politiky závislostí

 

Hosté diskuzního fóra

 

Pavel Kubů: Lékař, předseda správní rady Kopac 

 

Martin Kuchař: Vedoucí laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na VŠCHT

 

Michael Fanta: Ekonom, senior analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA)

 

Vojtěch Sucharda: Advokát a partner advokátní kanceláře Arrows ETL Global

 

Beau Whitney:  Zakladatel a hlavní ekonom Whitney economics (provádí ekonomický výzkum konopí v USA)

 

Christopher Ware: Zakladatel a ředitel společnosti KCA labs

 

První část diskuze 


První část diskuze se z velké části týkala pohledu lékařů na HHC. Popisovalo se zde, jaké má tato látka účinky, jakým způsobem by mohla efektivněji pomoci na celou řadu chronických onemocnění a také jak se HHC liší od známějšího THC. Zároveň se zde probíral i americký trh s konopím a problematika spojená s HHC. 

 

Otázka: Jak se lékaři dívají na HHC


Pavel Kubů:

I přesto, že HHC zatím nebylo intenzivně studováno (výzkum byl prováděn převážně na tkáních a na zvířatech), potvrzuje se, že její užití není spojeno s akutními ani střednědobými nežádoucími účinky. U pacientů se sbíhají příběhy o tom, že HHC pomáhá na křečové stavy doprovázející některá onemocnění – vedlo to v určitých případech k pozitivním účinkům. 

 

Otázka: Srovnání HHC s THC a CBD

 

Martin Kuchař:

HHC má analgetické účinky, takže ji uživatelé hojně používají proti bolesti. Na základě behaviorálních experimentů u potkanů se zjistilo, že HHC přináší menší utlumenost oproti THC, nedochází k narušení zpracování senzorických informací. 

 

Podle studie (kterou jsme pro tebe přeložili a najdeš ji TADY) prováděné in vitro (na buněčných kulturách) se zjistilo, že HHC nemá mutagenní účinky, nepoškozuje jaterní buňky ani nemá kardiotoxické účinky. Vzhledem k jinému metabolismu HHC a THC se vedou diskuze o tom, jak je to s detekcí látky v moči. Pravděpodobně nedochází k metabolismu na ten hlavní metabolit, který je detekován u THC v moči. Testy, které se provádí ze slin, by měly podle všeho s největší pravděpodobností fungovat podobně a měla by tam být zkřížená reaktivita. 

 

Podle Martina Kuchaře si HHC zaslouží další zkoumání, jelikož přináší zajímavý potenciál pro medicinální použití. 

 

Oproti THC je u HHC slabší intoxikace a pomalejší metabolismus, což naznačuje pravděpodobně delší průběh účinků. Narozdíl od THC však prozatím není HHC kontrolováno na mezinárodní úrovni – v současné době se vedou diskuze o regulaci. 

 

Otázka: Úvod do situace v USA

 

Vojtěch Sucharda (zabývá se regulací psychoaktivních látek)

Existuje relevantní právní řád pro západní země, který legalizoval HHC, resp. kanabinoidy – látky derivované z CBD a pod. V USA je to 25 zemí, které tuto látku legalizovaly. Šest až deset států, ve kterých HHC není nelegální a pak jsou zde další, u kterých je to mix předchozích. Což znamená, že se buďto ví nebo se neví, jestli jsou tyto látky zakázané. 

 

Legalizace v ČR by byla podle Vojtěcha Sucharda racionální krok. Proč? Studoval několik právních řádů z celé řady států, přičemž v průběhu diskuze měl před sebou právní řád státu Tennessee, ve kterém je vymezeno, co je a co není legální a také to, co je a co není možné vyrábět a distribuovat. Zároveň je zde možné stanovit, jaká věková skupina se k látce může dostat (21+), jak se látka bude danit (5 %), jak konkrétně má vypadat obal, jakým způsobem by měly vypadat informace, které na obalu musí být, ale i to, jakým způsobem je nebo není možné dělat reklamu na tyto látky.

 


💡 Zajímavost: Obaly musí být child proof = nesmí se k obsahu uvnitř dostat děti.


 

Návrh úpravy zákona pro Českou republiku


Návrh nové české úpravy (tzv. zákon o psychomodulačních látkách – kde chtějí zahrnout Kratom a nízkomodulační látky s podlimitním obsahem THC) je podle Sucharda kvalitnější, než ta americká. Jde velmi do detailu, ale řeší naprosto stejné otázky, které jsou klíčové při snaze o regulaci jakékoliv látky. 

 

Podle jeho názoru se kvalitní regulací dosáhne daleko lepších výsledků, kterých se snažíme momentálně dosáhnout zakazováním –  zbavujeme se tak podle něj možnosti ovlivnit kvalitu látky, jakým způsobem a kdo může HHC prodávat, kdo může získat licenci, jaké bude množství HHC v produktech… 

 

Viktor Mravčík 

Podle Viktora Mravčíka přináší prohibice více škod než užitku, a to i co se týče ekonomické situace. Příchod CBD znamenal rozvoj trhu nové ekonomiky ve spojitosti s konopím a nový zdroj financí. Regulace podle něj přináší příležitost získat značné (nejen finanční) prostředky. 

 

Otázka: Ekonomika ve spojitosti s regulací konopí

 

Michael Fanta

Vznikají nové produkty a zároveň s tím i nové firmy, které se výrobou a distribucí konopí  zabývají a které investují obrovské prostředky do výzkumu a vývoje = vzniká vysoká přidaná hodnota na trhu a zároveň se vytvářejí i nové a zajímavé pracovní pozice. Z dlouhodobého hlediska je tedy tento trh perspektivní.

 

Jaké to bude mít socioekonomické dopady závisí na tom, jaké regulační faktory se u těchto látek určí. V momentální situaci nejsou schopni situaci kontrolovat – Michael Fanta tedy přiznal, že chápe obavy spojené s konopnými produkty (konzumace mezi mladistvými etc.). Potenciální zákaz ale shledává jako krajně nešťastný a to z několika důvodů: 

 

  1. Zákaz nic nevyřeší, je jen otázkou času, než přijde nová alternativní látka s podobnými účinky.

  2. Zákaz by podpořil obchod na černém trhu – zákazem se totiž reguluje pouze nabídka a nikoli poptávka. Poptávka si bude hledat nové alternativní cesty, jak se ke zboží dostat. V lepším případě si to lidé budou posílat ze zahraničí, v horším případě z černého trhu, kde není jakákoli kontrola kvality.

  3. Zákazy a časté změny vnášejí velkou nejistotu do podnikatelského prostředí – čím větší nejistota, tím více se budeme připravovat o možnosti rozvoje tohoto perspektivního odvětví (vznik nových společností nebo příliv investic ze zahraničí)

 

Pohledy zahraničních hostů diskuze

 

Beau Whitney

Beau Whitney dělal obsáhlý výzkum v USA i Evropě. Zaměřil se na to, jakým způsobem ovlivňuje americký trh situaci v České republice. 


Konopný trh obnáší cca 25 miliard dolarů a to jen v roce 2023, přičemž celkový trh je mnohem větší než legální prodej kanabinoidů pro lékařské účely. Je to výsledek legalizace konopných produktů v USA. Státy umožňují prodej konopí, a to i pro léčebné účely a pro dospělé, protože produkty z konopí podporují hospodářský růst, zvyšují příjmy z daní a také zaměstnanost.

 

V Texasu a ve Floridě jsou to jedny z největších trhů. 

 

Situace na Floridě a srovnání s trhem v České republice

 

Konopné produkty jsou legalizované a prodejné v běžném maloobchodě. Maloobchodní hodnota přitom činí zhruba 6, 9 miliard dolarů – včetně farmářů, kteří pěstují konopí; 700 firem, které generují cca 6 miliard a přináší cca 18 000 pracovních míst… Celkem canna průmysl vytváří na Floridě víc než 100 tis. pracovních míst. 

 

Český trh je z hlediska obyvatelstva a spotřebitelů cannabis podobný Floridě, proto si tímto srovnáním můžeme udělat obrázek o tom, jaký ekonomický dopad by to na český trh mohlo mít. Podle B. Whitneyho je potřeba trh regulovat – poptávka jinak povede k černému trhu. 

 

Zároveň tvrdí, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by zlepšení legální dostupnosti vedlo ke zvyšování užívání mezi mládeží (dochází dokonce k jejímu snížení). Ekonomický potenciál trhu v čr je podle něj nepopíratelný. Otevření trhu s HC zvýší počet pracovních míst, daňové příjmy… Záleží jen na tom, jak bude tento program zaveden a podporován.

 

Nejen z ekonomického, ale i ze zdravotního hlediska znamená naprostý zákaz těchto látek větší množství rizik než užitku – přišli bychom o možnost regulace kontroly jakosti, složení, množství, skladování, kvality výroby… Christopher Ware

Christopher Ware a jeho tým analyzují nové kanabinoidy, odvozené i syntetické kanabinoidy. Od roku 2021 analyzovali asi 20 tisíc vzorků HHC, které se vyskytují na trhu v různých formách. Průzkum funguje ve všech 50 státech USA a ve 14 státech mají rozšířený výzkum a pracují i v dalších státech – včetně ČR. 

 

Pracují na výzkumu toxicity a stability HHC a v rámci těchto výzkumů nezaznamenali u HHC žádný toxický efekt. Studie nicméně stále pokračují. HHC nemá podle všeho žádné zhoršující účinky, jako je tomu u jiných kanabinoidů, které analyzovali. Zároveň v rámci srovnání s dalšími kanabinoidy u HHC nenachází žádné další kontaminanty. 

 

Specifické vlastnosti a schopnosti HHC vyhovovat nejen konopnému průmyslu, ale i uživatelům a farmacii, dělají podle Christophera z HHC velmi unikátní látku. 

 

Nahrává to tomu, že se z HHC budou dále vyvíjet další produkty, které nebudou obsahovat kontaminanty a budou tak zvyšovat bezpečnost uživatelů. Z hlediska testování Christophera a jeho tým zajímá, jak se tyto prvky vyvíjejí, ale zároveň sledují  i dění na černém trhu, kde se případné kontaminanty vyskytují. Toto je také jeden z důvodů, proč je podle něj nutné tento trh regulovat a mít na paměti i to, jakým způsobem jsou tyto regulace nastavené. 

 

VIDEO s přímou zkušeností uživatele


Shai Ortiz – předsedkyně uživatelské asociace, sdílí zkušenosti s užíváním HHC

Na začátku vysvětluje, že konopí používá převážně kvůli svému onemocnění – lupus. Sdílí, že díky zákonu Farmville (byl schválen v roce 2018 a umožnil výzkum různých kanabinoidů obsažených v konopí), má momentálně k dispozici možnosti, které daleko předčí farmaceutické syntetické léky. Konkrétně jí na lupus pomohlo HHC. U čeho vnímá zlepšení? HHC jí pomohlo s třasem, vadami řeči, zánětlivostí v těle. Zmiňuje také, že HHC v současnosti pomáhá léčit pacienty s lupusem po celých Spojených státech. 

 

Viktor Mravčík doplňuje

Což potvrdilo už výše zmíněné, že HHC je velmi podobné THC v rámci farmakologických účinků, které se od kanabinoidů očekávají a to i v léčbě. Zdá se ale, že ve srovnání s THC jsou u HHC účinky více předvídatelné v čase užití. Podle Viktora Mravčíka by se dalo říct, že je to tedy vhodný kanabinoid pro léčebné, samoléčebné a rekreační užití i jako vhodná alternativa k těm dosud známým. Zkušenosti z laboratoří i z pohledu zahraničních zkušeností tomu nasvědčují. 

 

Druhá část diskuze

Druhá část se zaměřuje na účinky HHC, otevírá se zde otázka regulace a také konkrétní parametry regulace. Dozvíš se zde, jak je návrh regulace připravený v ČR a jak to všeobecně s ČR momentálně vypadá. Na konci jsou vypíchnuty nejdůležitější myšlenky každého z hostů diskuze. 

 

Otázka: Liší se vzorky z ČR s tím, co se zkoumá v USA? 

 

Christopher Ware

Krátká odpověď by byla ne. Prvky HHC ve všech produktech, které analyzovali, pocházejí z 99,345 % z HHC používaného v lékařském prostředí. Je zde ale spousta neznámých – věda do dnes objevila cca 80 % kanabinoidů. Přestože tedy testovali a analyzovali velké množství vzorků z ČR a EU, tak může existovat spousta dalších kanabinoidů, které jsou dostupné na trhu a o kterých neví. 

 

Doplňující otázka: Našlo se v testovaných vzorcích něco nebezpečného? Například pokud jde o obsah nebezpečných, nežádoucích příměsí?

 

Christopher Ware

V analyzovaných vzorcích nachází velmi málo znečišťujících prvků ve srovnání s jinými kanabinoidy. Vyroba HHc je velmi unikátní proces, který umožňuje, že je zde nízká úroveň kontaminantů. Jediné, co detekovali v HHC, byly zbytkové stopové prvky z rozpouštědel, které se však mnohem více nacházejí v jiných kanabinoidech, které ale normálně v HHC nenachází. Ostatní kanabinoidy oxidují, mohou degradovat na molekuly, které ukazují mikrobiální růst patogenů, které by se normálně nemohly vyskytovat v takových koloniích. Ty však v HHC nenalézají.

 

Viktor Mravčík

Takže lze říct, že vzorky z ČR, které se testují, jsou víceméně bezpečné a to i vlastnostmi HHC, které je chemicky stabilnější než THC. Zároveň i míra mikrobiální kontaminace nalezená v HHC byla nízká. I když produkty pochází z neregulovaného šedého trhu, kterému momentálně hrozí zákaz. 

 

Doplňující otázka: Na kolik mohou být produkty rizikové pokud jde o neregulovaný a různý obsah HHC? 

 

Martin Kuchař

U HHC je znát, že je to látka výrazně stabilnější než THC, což ji předurčuje i pro další (farmakologické) použití. Nedochází tam k oxidaci, tak jako například u THC. V průběhu přípravy HHC – na základě toho, jaké jsou použity podmínky, může vznikat různý poměr izomerů 9R a 9S, což může být pro uživatele problém. Pokud ten poměr není třeba 1:1, ale je tam použita metoda, při které je v extraktu použita z 80 % R a z 20 % S, tak je ta směs mnohem aktivnější. Co se týče kontaminantů, tak na konci přípravy směsi probíhá destilace (čištění), takže by u HHC žádné kontaminanty být neměly, krom zbytkových rozpouštědel, ale ty se z velké části oddělí i právě tou destilací. 

 

Problémem může být ovšem kontaminace tzv. edible produktů (jedlých), do kterých se HHC přidává. Zmiňuje například palice technického konopí, které mohou obsahovat těžké kovy, plísně, pesticidy nebo polyaromatické uhlovodíky. Pokud je to přidáno do různých gumídků, muffinů, tak tam samozřejmě mohou být plísně. Chybí tady jakákoli kontrola kvality, která by přesně stanovila kritéria – ať už to jsou limity kontaminantů a dalších složek. 

 

PŘÍKLAD Z PRAXE: Pokud je někde balení, ve kterém je cca 20 gumídků s obsahem 30 mg HHC, tak už jeden bonbon je poměrně vysoká dávka. A pokud někdo sní celé balení (viz případ intoxikace žáka na základní škole), tak je to samozřejmě velký problém. Čímž se dostáváme k tématu prevence a osvěty, která u neregulovaného trhu bohužel chybí. Což je další argument pro přijetí regulace. 

 


💡 ZAJÍMAVOST: Jedna dávka (i v USA) se pohybuje v rozmezí cca 25 mg, s tím, že v celém balení musí být takový počet produktů, aby celková dávka nepřesáhla 500 mg. 


 

Vojtěch Sucharda

Uvedl, že se na něj obrací celá řada subjektů které by rády na tomto trhu v ČR působily a je tam velká míra zájmu o seberegulaci o regulaci a také spousta otázek o tom, co mohou a nemohou uvést na balení. V současnosti však nemůže jako právník těmto lidem doporučit vůbec nic, protože v tuto chvíli chybí cokoli, o co by se mohl v rámci zákona opřít. Nechce tím říct, že nějaký reálný zákaz něco vyřeší, ale že by bylo dobré, aby mohli jasně zákonem stanovit, kdo je oprávněn k prodeji, jak to má označit, jaké je povolené množství účinné látky.

 

Doplnění k tomu, co říkal Christopher: Informace ohledně kvality produktů z českého trhu, které se k němu dostávají (protože v Evropě neexistuje takto kvalitní testovací středisko), byla takové, že všechny produkty byly v zásadě bez jakýchkoli stopových prvků škodlivých látek. Prakticky tedy všechno, co je zde na trhu dostupné, v neregulované, ale ne úplně šedé zóně, neobsahuje žádné škodlivé látky. Podle Viktora Mravčíka je hlavní problém určité „vzduchoprázdno“, ve kterém se psychomodulační látky momentálně nacházejí. Na trh se uvádějí produkty k lidskému užití, jenže cokoliv, co se na trh dostane s nálepkou „pro lidské užití“ a není to alkohol, tabákový výrobek, lék… Je považováno z hlediska práva za potravinu, takže výrobci se brání tomu, uvádět na trh produkty s kompletními informacemi pro uživatele, protože když to bude považováno za potravinu, může o být staženo z trhu. 

 

Potřebujeme proto regulaci, která umožní uvádět na trh výrobky, které obsahují psychoaktivní látky určené k lidskému užití, aniž by byly považovány za potravinu. 

To je také problém CBD, které se momentálně řeší v ČR.

 

Pavel Kubů

Pro pacienty, kteří se rozhodnou používat ať už HHC nebo jiné kanabinoidy či jiné přírodní látky, které mají psychoaktivní účinky, tak je zásadní kontrola kvality v rozumném a regulovaném nastavení. Protože je užívají opakovaně a dlouhodobě v porovnání např. s rekreačními uživateli. U jednorázové konzumace by nějaká případná plíseň obsažená v produktu nevedla k žádným zdravotním komplikacím, naopak je to ale u dlouhodobých uživatelů, kteří tím kompenzují svůj zdravotní problém. Tam by nějaká příměs kontaminantů mohla způsobit zdravotní potíže. Zároveň je důležité, aby produkt měl standardizovanou kvalitu – aby se při užití doporučené dávky nestalo, že najednou užijí řádově vyšší koncentraci dané aktivní látky. Což by mohlo vyvolat nečekané reakce. 

 

Podle Viktora Mravčíka je toto další důvod, proč jsou potřeba mít kvalitní spotřebitelské informace, ať už je kontext užití jakýkoli. Což je ale bez určité regulace trhu nemožné a zvlášť na černém trhu.

 

Otázka č. 1:
V ČR jsou subjekty, které mají prodej HHC jako živnost (šedá zóna trhu – „nelegálně legální“ podnikání). 
Mají nakoupený produkt a distribuují ho legálně s daní. Na co se mají připravit?

Otázka č. 2:
Existuje odhad, kolik by regulace mohla přinést do státního rozpočtu? Jaký by mohl být ekonomický přínos regulovaného trhu?Viktor Mravčík doplňuje: Rezort zdravotnictví, který má v gesci otázku kontroly návykových, omamných a psychotropních látek, má zařadit HHC na seznam kontrolovaných látek. Což znamená zakázat HHC a postavit ho na úroveň látkám, které už na seznamu jsou, jako například heroin, pervitin, THC atd. 

 

Michael Hanta

Na co se mohou připravit je podle něj obtížné říct, protože se to bude odvíjet podle toho, jaké mantinely regulace si v ČR nastavíme. Už teď je ale dobré dodržovat vhodné principy samoregulace. Což znamená vyvarovat se tomu, proti čemu momentálně vládní organizace zbrojí a co je nejvíce trápí, jako např. dostupnost látek pro mladistvé z různých automatů. 

 

Co se týče výnosů, to říct bohužel momentálně neumí, protože není ani spočítané, jak je trh velký. Na druhou stranu se ale podle něj můžeme opřít o příklad Floridy, který tady byl prezentován. Tam je zajímavé to, že i navzdory tomu, že jsou na Floridě dostupné produkty s THC, tak je stále vysoká poptávka i po produktech s HHC. 

 

Poptávka s HHC může na jednu stranu vznikat u nás i proto, že lidé nemají legální možnost dostat se k produktům s THC a hledají jiné alternativy, které jsou podobné svým účinkem. 

 

Možné řešení:

 

Zlegalizovat produkty s THC (už vzniká návrh) a tím danou situaci vyřešit. Na druhou stranu ale i kdyby se u nás THC legalizovalo, stále zůstane poptávka po produktech s HHC a jiných alternativách. Proto je důležité vyřešit správnou regulaci těchto alternativ i do budoucna. Beau Whitney

Není jisté, jaké množství zdanitelného obsahu v konopném trhu bude. Každopádně přestup z černého trhu na běžný trh je předvídatelný a závisí na třech věcech:

1.) Cena

2.) Dodávka 

3.) Množství maloobchodních prodejců, kde je možné produkt sehnat

 

Pokud jsou všechny tyto věci rozumně nastavené, je tam dobrý výhled, že z toho budou i dobré daňové příjmy. V USA bylo velmi úspěšné partnerství mezi soukromými podniky a regulátory, protože na trhu musí být regulátoři vzděláni o problémech a průmysl musí zase pochopit, jakým způsobem se má regulovat. Musí se tedy vytvářet partnerství mezi průmyslem a regulátory a to pomůže úspěšnému rozvinutí celého programu. 

 

Otázka: Proč není alkohol v ČR brán jako škodlivý a THC/CBD naopak ano? 

 

Viktor Mravčík 

Ví se, že škodlivost látek (a je na to řada důkazů a studií) neodpovídá jejich legálnímu rámci. Nebo tedy spíš, že legální rámec, tak jak se látky regulují, neodpovídá škodlivosti. Alkohol, který je legální – a Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu a také s největšími škodami způsobenými alkoholem – tak jeho dostupnost je prakticky všudypřítomná. 

 

Zatímco látky, které se na žebříčku škodlivosti hodnotí jako méně škodlivé a patří k nim i například THC, přírodní i semi syntetické kanabinoidy, ale také psychedelika, tak jsou regulovány velmi přísně. Je to dáno historicky. Stále více států si však uvědomuje, že ta regulace, jak je nastavena teď, je slepá cesta a hledají se cesty nové. 

 

Martin Kuchař

Na trhu mohou existovat desítky látek, které budou psychoaktivní podobně jako THC nebo HHC. Momentálně je pozornost zaměřena na HHC a HHC-P. Realita je však taková, že pokud ty látky budou skutečně zakázány, tak se okamžitě na trhu objeví látky, které jsou ještě méně prostudovány. Látky, o kterých se ví ještě mnohem méně, krom toho, že budou pravděpodobně psychoaktivní. A celá ta diskuze přijde nanovo. Otázka je tedy zaměřit se na látky, které jsou už z určité části prostudované a u kterých jsou predikovatelné důsledky při užívání, závislostní potenciál a samozřejmě i společenské dopady. 

 

U těchto nových látek nevíme vůbec nic a je jasné, že se dostanou na trh v okamžiku, kdy dojde k zákazu těch látek, o kterých se tady bavíme.  

 

Otázka: S čím nová regulace počítá? 

 

Viktor Mravčík

Regulace počítá i s tím, že pro látky, kde je těch důkazů málo a o kterých se moc neví, bude sloužit předběžný seznam, kde tyto látky „odstaví“ na dobu 12 měsíců, než se shromáždí důkazy o jejich toxicitě, účincích a bezpečnosti. Až poté se rozhodne, jestli danou látku zakázat nebo regulovat v té nové kategorii psychomodulačních látek, která umožní uvést dané látky na trh. 

 

Zdá se, že HHC zatím má ty vlastnosti vhodné k tomu, aby byl regulován a ne zakázán.  

 

Závěrečné shrnutí u problematiky HHC a regulace kanabinoidů Martin Kuchař

Myšlenka psychomodulačních látek je asi ta nejdůležitější část, která se podařila připravit, pracuje se na tom bezmála rok. Pomůže nám k tomu i seznam potenciálních nebezpečných látek, který se zmiňoval. Nejen z pohledu toxicity, ale i ze společenských důvodů. Politika by se měla dělat racionálně, aby se látky, které jsou méně škodlivé, vybraly a byly nějakým způsobem dostupné. Trh je na to etablovaný (viz uživatelé kratomu, HHC). Všechny látky by měly být předmětem výzkumu – je zde velký potenciál i při léčbě řady chronických chorob. U HHC se to ukazuje; ať je to léčba bolesti, úzkosti, nespavosti. 

 

Pavel Kubů

Je třeba si uvědomit, že zvlášť u uživatelů, kteří používají tyto látky jako podporu zdraví, tak je vlastně i etický problém tyto látky znedostupnit. Protože to ovlivňuje autonomní rozhodnutí pacienta. Existuje celá řada chronických onemocnění (často souvisejících se stářím), na které nejsme schopni poskytovat v rámci klinické medicíny efektivní léčbu a rychlou úlevu. Takže je logické, že pacienti hledají dostupné alternativy. A to, že se daná látka na nějakou dobu zdostupní a následně se (bez jakýchkoli dat) rozhodne o tom, že tyto látky nebudou dostupné v žádné kontrolovatelné kvalitě (reakce na černý trh) – často jsou těmi nejvíce poškozenými oběťmi nemocní lidé. 

Vojtěch Sucharda

Trh zákazem nezmizí. Přesune se do míst, kde ho nebudeme schopni ovlivnit a pokud někdo nechce dosáhnout toho, že se látky s psychomodulačními schopnostmi budou na trh dostávat v nedostatečné kvalitě, budou se dostávat k nezletilým a budou se prodávat na místech, kde to není žádoucí, tak je potřeba, aby si lidé, kteří o tom mohou momentálně rozhodnout, uvědomili, že rozhodnutím o zákazu, jdou proti těmto zájmům. Máme k dispozici tým lidí, který z mého pohledu připravil opravdu kvalitní návrh na právní úpravy se kterými se dá pracovat a můžeme čerpat z informací a zkušeností, které máme k dispozici z velmi kvalitního právního řádu a trhu v Americe. Ta příležitost pro ČR stát se v Evropě v podstatě lídrem mezi ostatními státy, které nás sledují a tomu psychomodulačnímu rámci fandí, je pro českou republiku nesmírně veliká. Zvlášť když vezmeme v potaz ekonomickou krizi a její následky.

 

Beau Whitney

Ve svém výzkumu o kanabinoidech, který dělám už deset let, je unikátní to, že uživatelé jsou vždy napřed před vědeckým výzkumem. Zákazy kanabinoidů ve výsledku udělají větší zlo než dobro a zvýší problémy s bezpečností veřejnosti spíš, než že by je pomohly snížit. Umožněním přístupu těchto látek spousta bezpečnostních problémů zmizí a zároveň budeme těžit na poli ekonomickém i na poli bezpečnosti přípravku. 

 

Chris Ware

Chci navázat na to, co řekl Beau a zdůraznit, že spotřebitelé jsou před vědeckým výzkumem. HHC dokáže v tomto tržním odvětví nacházet zajímavé možnosti právě v rámci regulace. Bez toho se nedá ničeho takového dosáhnout. Došlo by ke zpomalení vývoje, který vidíme i na ekonomické úrovni a výzkum těchto látek přispívá k bezpečnosti produktů a zavedením zákazu tady o to vše přijdeme a budou následovat mnohem větší problémy, než ke kterým by mohlo dojít. 

 

Michael Fanta

Zakázat tyto látky není určitě řešení, protože pokud dáme tuto látku na seznam zakázaných, tak docílíme pouze toho, že ten list zakázaných látek prodloužíme, ale pořád to nezabrání tomu, aby na trh přicházely nové látky, které jsou neprobádané a mohou být daleko rizikovější. Regulace by mohla pomoci jak s nabídkou poptávky, tak i nabídky. Zároveň by velká pozornost měla být v budoucnu věnována i kultivaci vztahů mezi konopným trhem a vládními institucemi, a dodržování určitých samoregulačních principů a jít naproti těm argumentům, které si vládní a kontrolní instituce stanovují a na kterých staví podobné razantní zákroky, jako jsou zákazy těchto látek. Jako třeba prodej Kratomu a podobných látek skrze prodejní automaty. Podobní „hráči“ bývají totiž nakonec nepřítelem pro celý konopný trh. 

 

 

Celá diskuze je k poslechu tady.

Používáme ověření věku Adulto