ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

Biden udělil milost tisícům lidí odsouzených za držení marihuany

Zprávy z Bílého domu! Americký prezident Joe Biden udělil v prosinci 2023 milost tisícům lidí, kteří byli odsouzeni za užívání a prosté držení marihuany na federálních územích a na území District of Columbia. Americký prezident rovněž zmírnil tresty 11 lidem, kteří si odpykávají tresty za nenásilné drogové trestné činy. Jedná se o poslední z řady milostí, které mají napravit rasové rozdíly v justičním systému. 

 

Ti, kterých se omilostnění týká, mohou na základě nového rozhodnutí předložit žádost na úřadu ministerstva spravedlnosti pro udělování milostí, aby obdrželi tzv. certifikát omilostnění. Ten sice nezaručí propuštění z vězení ani nesmaže odsouzení, ale může dotyčným pomoci odstranit stigma spojené se záznamem v trestním rejstříku. Například při hledání zaměstnání nebo bydlení. 

 

Biden také udělil milost 11 lidem odsouzeným za nenásilné drogové trestné činy

 

Americký prezident rovněž zmírnil tresty 11 lidem, kteří si odpykávají tresty za nenásilné drogové trestné činy, jež Bílý dům označil za „nepřiměřeně dlouhé“, a vyzval guvernéry, aby na úrovni jednotlivých států udělali totéž. 

 


„Stejně jako by nikdo neměl být ve federálním vězení pouze kvůli užívání nebo držení marihuany, neměl by být z tohoto důvodu nikdo ani v místní věznici nebo státním vězení,“ uvedl Biden.


 

Biden zároveň uvedl, že při současných reformách by tyto osoby dnes  za stejné trestné činy pravděpodobně dostaly mnohem kratší tresty.

 


„Záznamy v trestním rejstříku za užívání a držení marihuany kladly dotyčným zbytečné překážky v hledání zaměstnání, bydlení a možnostech vzdělávání,“ uvedl v prohlášení  americký prezident. „Kvůli našemu nevhodnému přístupu k marihuaně už bylo obráceno naruby příliš mnoho životů. Je načase, abychom tyto chyby napravili.“


 

Prosincové vyhlášení navazuje na jeho kategorickou milost vydanou těsně před volbami v polovině volebního období v roce 2022, díky níž měly nárok na milost tisíce osob odsouzených za prosté držení na federální půdě. Bílý dům uvedl, že na základě nového opatření budou mít nárok na milost další tisíce lidí.

 

V rámci loňské akce nebyl nikdo propuštěn z vězení, ale milosti měly pomoci tisícům lidí překonat překážky při pronájmu bydlení nebo hledání práce. Stejně tak v důsledku prosincového opatření nemá nárok na propuštění žádný federální vězeň.

 

Nové prohlášení se vztahuje pouze na marihuanu, která byla v mnoha státech dekriminalizována nebo legalizována pro některé nebo všechny způsoby použití, ale podle federálních zákonů zůstává i nadále kontrolovanou látkou.

 

Americké regulační orgány zkoumají možnost přeřazení této látky z kategorie drog, u nichž se má za to, že nemají „v současnosti uznávané lékařské využití a mají vysoký potenciál zneužití“, známé jako „seznam I“, do méně přísně regulovaného „seznamu III“.

 

Kdo má nárok na milost?

 

Omilostnění se vztahuje na občany USA a osoby s legálním trvalým pobytem, které se dopustily nebo byly odsouzeny za prosté držení, pokus o prosté držení nebo užívání marihuany – bez ohledu na to, zda byl pachatel dosud obviněn nebo stíhán.

 

Proklamace nezahrnuje omilostnění za trestné činy, jako je držení marihuany za účelem její distribuce, nebo za řidičské přestupky spáchané pod vlivem marihuany. Omilostnění se rovněž nevztahuje na osoby, které se v době spáchání trestného činu nacházely v USA nelegálně a také se nevztahuje na státní odsouzení. 

 

Osoby, které mají nárok na udělení milosti, mohou podat žádost úřadu ministerstva spravedlnosti pro udělování milostí, který vydává tzv. certifikát o udělení milosti.

 


Viceprezidentka Spojených států amerických, Kamala Harrisová uvedla: „Každý Američan má základní právo na rovnou spravedlnost před zákonem. A přesto bylo příliš dlouho příliš mnoha lidem v naší zemi – zejména lidem barevné pleti – toto základní právo upíráno kvůli nespravedlivé a nerovné protidrogové politice, která nezvyšuje bezpečnost v našich komunitách.“ 

A zároveň také dodala: „Udělené milosti pomohou tisícům lidí, protože jim usnadní hledání práce, koupi domu a získání vzdělání... Nikdo by neměl být ve vězení jen proto, že kouří trávu. Proto i nadále vyzýváme guvernéry, aby se k nám v této dlouho odkládané práci připojili.“


 

 

 

Zdroje:

 


https://apnews.com/article/biden-marijuana-pardons-clemency-02abde991a05ff7dfa29bfc3c74e9d64

 

https://www.theguardian.com/society/2023/dec/22/biden-pardons-thousands-convicted-of-marijuana-possessions

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/22/a-proclamation-on-granting-pardon-for-the-offense-of-simple-possession-of-marijuana-attempted-simple-possession-of-marijuana-or-use-of-marijuana/

 

Používáme ověření věku Adulto