ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

Jména, která pohnula konopným světem

 

aneb největší osobnosti a průkopníci v oboru výzkumu CBD a léčivého konopí

Výzkum CBD a léčivých efektů konopí nebyl vždy snadný a jeho cesta dějinami je spíše lemovaná ostny a trním. Jak se můžeš dočíst v našem článku o historii konopí, skrze všechny zákazy a omezení byl vědecký výzkum této látky velmi pomalý a strastiplný. I v současné době o něm nevíme zdaleka tolik, co bychom rádi, a výzkum je stále ještě v plném proudu. Které osobnosti se ale v minulosti nejvíce zasadily o rozšíření znalostí o CBD? Pojďme si o nich říct víc!

Sheng Nung

Jméno čínského císaře Sheng Nunga je spojováno s prvním dokumentem, který zmiňuje užívání konopí pro léčebné účely. Skrze archeologické nálezy je velmi obtížné zjistit, kdy přesně se konopí začalo v medicíně používat. Je zjištěno, že konopí se v určité míře pěstovalo a využívalo v antickém Řecku, Egyptě, starověké Číně, Indii, Egyptě a na mnoha dalších místech. Z období vlády císaře Sheng Nunga (konkrétně z roku 2737 před naším letopočtem) pochází ale první písemný dokument zachycující využití konopí. Tehdy z něj ještě nevyráběli oleje, ale vařili z něj léčivý čaj.

Jindřich VIII. Tudor

I ve středověku bylo konopí považováno za vzácnou a důležitou rostlinu. Král Jindřich VIII. Tudor vládl v šestnáctém století Anglii a Irsku, ucházel se dokonce i o trůn ve Francii. V anglických dějinách jde o velmi důležitou osobnost. Co o něm už ale nejspíš není tak známé je fakt, že Jindřich trestal své poddané farmáře pokutami, pokud nepěstovali na svých polích konopí. 

Jacques-Joseph Moreau de Tours

Tento francouzský psychiatr a lékař se věnoval systematickému výzkumu působení léků a drog na centrální nervový systém. Byl první lékařem, které své poznatky a pozorování o účincích drog na člověka analyzoval, zaznamenával a katalogizoval. V letech 1836-1840 procestoval Blízký východ a znovu upozornil na již dříve zdokumentované užívání hašiše k léčbě moru v Egyptě. Sám na sobě experimentoval s konopím a vyráběl si vlastní přípravek z konopných listů a květů který sám 20 let užíval. Postup výroby tohoto přípravku byl následující: vařit listy a květy konopí s máslem, dochutit růží a jasmínem či medem, výluh poté užívat.

Kromě experimentů s užíváním konopí psal ve svých pracích také o psychózách vyvolaných konopím.

O’Shaughnessy

William B. O´Shaughnessy byl asi prvním zásadním průkopníkem výzkumu CBD. V roce 1839 publikoval výzkum zabývající se významem CBD pro zdravotnictví. Ve svém výzkumu zdůrazňoval možné využití konopí v lékařství a jeho pozitivní vlivy na lidský organismus a upozorňoval především na anestetické účinky konopí. Jeho práce se ale v té době nesetkala s pozitivním přijetím a za svůj příspěvek do výzkumu v tomto oboru začal být uznáván a respektován až skoro o celé století později. Krátce po roce 1839 se totiž začaly rozšiřovat zákazy a omezení týkající se pěstování a užívání konopí, což výzkum CBD pro účely medicíny značně zpomalilo. O´Shaughnessy tedy nikdy nemohl spatřit, jak zásadně výzkumu CBD přispěl. 

Roger Adams

Velmi zásadní postavou ve výzkumu a dějinách CBD je americký chemik Roger Adams. Kromě dalších objevů se proslavil především tím, že jako první na světě v roce 1940 objevil a izoloval CBD z konopí. Vedle toho se mu podařilo izolovat z konopí i pár dalších kanabinoidů. Přišel také s domněnkou, že konopí obsahuje psychoaktivní THC, na jehož izolování ale ještě v té době neměl dostatečně vyspělou technologii.  O jeho výskytu v konopí měl ale jasné tušení. To se ukázalo pravdivým později, konkrétně v roce 1964, kdy přišla na scénu jedna z hlavních postav celých dějin výzkumu konopí - Raphael Mechoulam - jemuž se podařilo THC z konopi izolovat.

Raphael Mechoulam

Raphael Mechoulam byl chemik a profesor lékařské chemie izraelského původu. Působil na univerzitách v Jeruzalémě a Izraeli. Spolupracoval na rozsáhlých výzkumech THC - podařilo se mu dosáhnout úspěchu v jeho izolaci, zkoumal rozsáhle jeho chemickou strukturu a také se věnoval jeho celkové syntéze. Podařilo se mu také izolovat některé kanabinoidy vytvořené v lidském mozku a dalších orgánech. Na jeho výzkumu se podíleli i jeho studenti a doktorandi.

Allyn Howlett

Allyn Howlett objevil a popsal v roce 1985 CB1 receptor, což vedlo také v objevu CB2 receptoru o pár let později, v roce 1993. Tím také zásadně přispěl k výzkumu působení kanabinoidů na lidské tělo, zasadil totiž základy veškerých znalostí o lidském endokanabinoidním systému. Díky jeho objevu bylo také možné konečně vědecky prokázat domněnky raphaela Mechouama o působení kanabinoidů na lidský organismus (které byly v době jeho výzkumu spíše pouhými spekulacemi).

Charlotte Figi

Tajuplná dívka, která stojí za obrovským boomem užívání CBD pro lékařské účely v dnešní době. Narodila se v roce 2006 a trpěla Dravetovým syndromem, což je velmi těžká forma epilepsie. Co hůř, jde o nemoc kompletně rezistentní na léky, takže jí lékaři klasickou medicínou nedokázali nijak pomoci. V pěti letech tak CHarlotte skončila na invalidním vozíku. Epileptické záchvaty měla extrémně pravidelné, někdy jí nastaly až 300 krát za týden.

Její rodina žila v Coloradu, kde v té době nebylo užívání marihuany zákonem nijak omezeno. Matka jí začala podávat konopný olej a četnost jejích záchvatů se od té chvíle začala rapidně snižovat - a to tak moc, až se z dívenky stala senzace sociálních médií. Počet jejích záchvatů se snížil ze tří set týdně na maximálně tři za měsíc. Do Colorada se najednou začali sjíždět lidé z celého světa s podobnými problémy, jako měla Charlotte, aby si zázračný konopný olej také pořídili. 

V roce 2020 Charlotte zemřela na zápal plic a sním spojené zdravotní komplikace. Její příběh ale vyvolal po celém světě nové diskuze na téma léčivých účinků CBD a především rozšířil užívání CBD ve spojitosti s léčbou záchvatů a epilepsie.

Používáme ověření věku Adulto