ROZVOZ OBJEDNÁVEK PO PRAZE NAD 1499 KČ ZDARMA

Francouzský „experiment“ pokračuje! Vláda vykročila směrem k širšímu rozšíření léčebného konopí

Po měsících nejistoty a pochybností vláda potvrdila, že „experiment“ s léčebným konopím bude pokračovat. Tisíce francouzských pacientů si tak může oddechnout. Stále totiž budou mít přístup k léčbě konopím, kterou financuje francouzská vláda. Pojí se s tím však i pár „háčků“ a plánovaných změn, které rozhodně stojí za povšimnutí. Zajímá tě, jak to s širším rozšířením léčebného konopí ve Francii vypadá? Pokračuj ve čtení a vše se dozvíš. V říjnu 2023 vláda předložila novelu zákona o financování sociálního zabezpečení (PLFSS) týkající se léčebného konopí, čímž se konopí poprvé dostalo do obecného zdravotnického rámce Francie. Nyní podle nových návrhů obdrží produkty z léčebného konopí „dočasné povolení“ na dobu pěti let s možností jejich prodloužení francouzskými orgány na dobu neurčitou.

 

Jakmile obě komory schválí PLFSS, budou ve Francii k dispozici kapacity pro zahájení budování odvětví léčebného konopí, protože se očekává, že v návaznosti na to budou zveřejněny předem připravené ministerské vyhlášky.

 

Francouzský experiment s konopím: O co se jedná?

 

V březnu 2021 zahájila Francie experiment s léčebným konopím, ve kterém nabídla přibližně 3 000 pacientů bezplatné konopné produkty. Cílem bylo získat poznatky pro případné vytvoření nové národní politiky a předpisů týkajících se léčebného konopí. Počáteční zamýšlená doba trvání experimentu byla dva roky, nakonec byl však prodloužen o jeden rok a měl by skončit v roce 2024. Očekává se však, že program skončí až v roce 2025.

 


Podle informací z Business of Cannabis:

Ministr zdravotnictví Aurélien Rousseau se navzdory tlaku poslanců z různých stran, volených zástupců, vědců a lékařů odmítl zavázat k plošnému zavedení léčebného konopí v celé Francii v letošním roce (řečeno na konci roku 2023; pozn.red.).

 

Ministr naznačil, že nedostatečný závazek k plnohodnotnému programu léčebného konopí je způsoben nedostatkem „evropského povolení k uvedení konopí na trh“, které by podle něj mohlo být připraveno do roku 2025.


 

Experiment získal původní souhlas federálního senátu již v roce 2019, nicméně zahájení pokusu bylo z různých důvodů odloženo až na jaro 2021. Jako výhradní pěstitel byl nakonec pro program vybrán výrobce konopí LaFleur, který od zahájení experimentu dodává zúčastněným pacientům konopí.

 

Pacienti i zúčastněné strany z konopného odvětví očekávali, že po skončení experimentu bude následovat plná regulace konopí. Avšak vzhledem k tomu, že experiment stále trvá, na konečný výsledek si budeme muset ještě chvíli počkat… 

 

Francouzský ministr zdravotnictví nicméně v polovině října 2023 potvrdil, že vláda předloží pozměňovací návrh zákona, který se bude touto otázkou zabývat. Stalo se tak v reakci na značný nátlak ze strany průmyslu – nejen kvůli obavám, že tisíce pacientů ztratí přístup ke svému léku, ale také, že program přestane existovat.

 

Jak vypadá pozměňovací návrh

 

Pozměňovací návrh obsahuje plány na dočasný status produktů z léčebného konopí. 

 

Toto jsou jeho klíčové body:
  • Léčivé produkty obsahující konopí budou podléhat „dočasnému povolení“ na dobu pěti let s možností prodloužení ze strany ANSM v dalších pětiletých obdobích.
  • Výrobky budou získávat povolení případ od případu.
  • Generalizace neproběhne dříve než v lednu 2025, dokud o ní nerozhodnou evropské orgány.
  • Až skončí současný experiment, bude trvat maximálně devítiměsíční „přechodné období“, do kterého se očekává generalizace.
  • Vláda na toto přechodné období vyčlenila rozpočet ve výši 10 milionů eur, který pacientům umožní, aby měli i nadále přístup ke svým lékům a aby jim byly hrazeny. To je pětinásobek současného rozpočtu, který byl na experiment vyhrazen.
  • Po generalizaci bude přístup ke konopí pro léčebné použití nadále omezen pro pacienty, u kterých jiná léčba nezabírá (jako tzv. poslední možnost) a bude možné ho předepisovat pouze v nemocnicích.
  • Ceny jednotlivých produktů budou teprve stanoveny, ale měly by zohledňovat ceny v evropských zemích, které mají srovnatelnou velikost trhu.
  • Kritéria pro předepisování léčebného konopí budou stanovena následně vyhláškou na základě připravovaného návrhu ANSM.
  • Květy a jiné formy konopných produktů, které se inhalují, budou vyloučenyPřestože byl tento krok velmi uvítán průmyslem, který novelu oprávněně přičítá pokračujícímu tlaku skupin vedoucích kampaně, zůstává zde i nadále řada klíčových otázek.

 

Aktivisté se především ptají, proč zůstává přístup k léčebnému konopí pro pacienty (kteří musí nejprve vyzkoušet všechny ostatní možné způsoby léčby) stále tak omezený. Navíc vzhledem k tomu, že dosud nebyl stanoven rozpočet na plošné zavedení, mnozí se ptají, zda bude úhrada pokračovat stejně jako v případě experimentu.

 

Francouzská skupina pro reformu protidrogové politiky L360 rovněž vyjádřila obavy ohledně ochrany údajů, protože podle současného znění musí společnosti dodávající pacientům léčebné konopí shromažďovat údaje o spotřebě konopí u pacientů a jejich reakci na léčbu.

 

Spotřeba konopí ve Francii je jedna z největších

 

Léčebné konopí se v Evropě stává stále běžnějším, přičemž nejméně 17 členských států Evropské unie přijalo národní opatření týkající se léčebného konopí. Stejně jako jiné národy modernizovaly svou politiku léčebného konopí, aby více pomohla trpícím pacientům, nic nebrání Francii, aby učinila totéž, kromě stigmatizace a zvláštního střetu zájmů.

 

Spotřeba konopí ve Francii je jedna z největších na evropském kontinentu – podle údajů z nedávného průzkumu alespoň jednou v posledním roce užilo konopí odhadem 10,6 % dospělých. Není nicméně jasné, kolik z těchto dospělých osob užívalo konopí pro lékařské účely.

 

 


Zdroje:

[1] Hazel Norman (2023) Medical Cannabis Trial In France To Receive Extension

https://internationalcbc.com/medical-cannabis-trial-in-france-to-receive-extension/

 

[2] Ben Stevens (2023) France’s Government Takes Major Step Towards Medical Cannabis Generalisation

https://businessofcannabis.com/frances-government-takes-major-step-towards-medical-cannabis-generalisation/

 

Používáme ověření věku Adulto